Pondělí, 5. Květen. 2014

Zákazníci, data, obsah. To nejvíce pálí US marketéry

Marketingová komunikace: lepší cílení díky datům, personalizovaný obsah místo křiku

Rychle se měnící podnikatelské prostředí spolu s fragmentací médií a cílových skupin nutí marketingové manažery měnit způsoby uvažování i každodenní práce. Již je přijímáno za nezpochybnitelný fakt, že nediferencovaná komunikace, kde cílovou skupinou jsou „všichni potenciální zákazníci“, přestala být efektivní. Marketéři však zatím hledají nové způsoby, u kterých budou schopni jednoznačně doložit rentabilitu investic do marketingových aktivit a dosahovat měřitelných cílů.

Big data: zatím hlavně buzzword

Ze studie, kterou mezi B2B marketéry uspořádala společnost Kern z holdingu Omnicom Group, vyplývá, že mezi nejnaléhavější otázky k řešení patří zvýšení kvality „leadů“ (potenciálních zákazníků), navýšení rentability investic do marketingu a tvorba obsahu, který podpoří prodejní cyklus. Z dalších stojí za to vyzdvihnout využití dat a analytiky pro zlepšení rentability investic a rozhodovacího procesu nebo integrace sociálních médií.

Ve strategiích B2B marketérů najdou nyní vedle tradičních ad hoc kampaní stále častěji uplatnění také programy, které jsou „always on“; roste také zapojení nástrojů pro automatizaci marketingu. Součástí nového přístupu je i intenzivnější práce se zákaznickými daty. Zde se podle studie nachází zřejmý potenciál pro další růst, jelikož pouze 6,2 % společností uvádí, že disponuje komplexní datovou strategií a rovněž technologiemi, které naplnění této strategie umožní.

Obsah: co a jak měřit

Dalším bodem, který stojí za pozornost, je tvorba obsahu. „Content marketing“ se stal novým horkým tématem a jeho důležitost na marketingové agendě neustále roste. Studie však ukazuje, že i v této oblasti většina společností zatím hledá ty „správné“ způsoby fungování. Necelá čtvrtina respondentů disponuje strategií v oblasti obsahu. Pouze 7 % marketingových manažerů pak propojilo sledování toho, jak je obsah využíván, s vyhodnocováním „leadů“ a automatizací marketingových procesů. Většina marketérů tak zatím nemá představu o skutečné efektivitě produkovaného obsahu, resp. spoléhá na jednoduché údaje o počtu zhlédnutí nebo stažení.

B2B marketéři ve Státech si uvědomují změny, na které musí reagovat. Současně je však vidět, že mezi potřebami a jejich naplněním stále existují mezery. Markantní je to zejména v oblasti zákaznických dat a využití datové analytiky. Promění se „big data“ z pouhé fráze na skutečnou součást byznysu?

Autor: Kristián Hloušek

Obsáhlé shrnutí výsledků studie si můžete stáhnout na stránkách společnosti Kern.

  • Share/Bookmark
NAPSAL Proximity Prague V 10:10