Pondělí, 20. Říjen. 2014

Výzkum Proximity vzbuzuje emoce

VýzkumJsme velmi rádi, že náš výzkum o postojích české společnosti k víře, náboženství a církvím vzbudil u médií a veřejnosti zájem. Rovněž nás těší diskuse a nebráníme se různým názorům. Článek Petra Tomka na blogu Enzmannova archa však obsahuje celou řadu faktických chyb, které bychom rádi uvedli na pravou míru.

  • Petr Tomek uvádí, že agentury Proximity a Ispos jsou součástí celosvětové sítě BBDO. Skutečnost je taková, že Proximity je síť přidružená k BBDO. A ačkoli se společností Ipsos často spolupracujeme, jedná se v jejím případě o samostatnou globální výzkumnou agenturu.
  • Autor dále konstatuje, že BBDO „není známa tím, že by dělala skvělé sociální výzkumy, naopak je nesmírně oceňována za kreativitu svých reklamních kampaní“. Děkujeme za uznání kreativity, nicméně nemyslíme, že by bylo vhodné tuto větu uvádět slovem „naopak“. Kreativita a výzkumy totiž – alespoň dle našeho chápání – nejsou v opozici. Sítě Proximity a BBDO publikují výzkumů každoročně celou řadu, a to nejen na zakázku svých klientů, ale pro široké využití.
  • Autor se snaží v dalších odstavcích navodit dojem, že „průkaznost (výzkumu by nebyla) nijak zvlášť vysoká“. U výzkumu se jednalo o reprezentativní vzorek populace, výzkum tedy skutečně má vypovídací hodnotu a nejedná se o pouhou anketu. Počet respondentů je pouze jedním z kritérií. Dále je třeba dodat, že společnost Ipsos, se kterou jsme na výzkumu spolupracovali, je největší výzkumnou agenturou v Česku a výzkumy zpracovává plně v souladu s mezinárodními standardy Esomar.
  • V dalším odstavci přichází Petr Tomek již s hodně odvážným tvrzením, že se jedná o „propagandistickou kampaň“ s nasazením na serverech, které se „vůbec religiozitou obyvatelstva jinak nezabývají“. Pan Tomek by zřejmě byl rád, kdyby se zprávy o výzkumu omezily pouze na specializované servery. Třeba by si zprávy pak nevšiml a nereagoval by na ni, což by byla jistě škoda. Také vzhledem k tzv. církevním restitucím se jedná ale o celospolečenské téma, které logicky zajímá daleko širší okruh médií a jejich konzumentů. Usuzovat však, že distribuce zprávy přes ČTK se rovná „propagandistické kampani“, nám přijde přinejmenším zvláštní.
  • Nepřísluší nám hodnotit přesvědčení Petra Tomka – na své třeba i kritické názory má jistě plné právo. Jakoukoli korektně vedenou polemiku na téma výzkumu vítáme. Je však třeba důsledně odlišit názory a fakta. Celkově vyznívá text pana Tomka bohužel tak, že se snaží zpochybnit hodnověrnost výzkumu a profesionalitu jeho provedení, aniž by pro to měl jakékoli jiné odůvodnění než to, že osobně s výsledky výzkumu nesouhlasí. Pro nás jako agentury však v rámci výzkumu neexistují „správné“ a „chybné“ nebo „žádoucí“ a „nežádoucí“ odpovědi – jde nám o zjištění skutečného stavu, jakkoli se to může zdát panu Tomkovi nepravděpodobné.

Kristián Hloušek, Proximity Prague

  • Share/Bookmark
NAPSAL Proximity Prague V 16:04